Masy ogniochronne

Pęczniejąca masa ogniochronna przeznaczona jest do uszczelniania przejść rur z tworzyw sztucznych, przejść kanałów wentylacyjnych, przejść pojedynczych kabli i wiązek kablowych, szczelin i dylatacji.