Manometry

Manometry to urządzenia pomiarowe które umożliwiają nam odczyt ciśnienia, jakie jest w instalacji. Dzięki tym odczytom łatwiej sterować urządzeniami które mają bezpośredni wpływ na wzrost lub spadek ciśnienia w sieci. Manometry w zależności od przeznaczenia występują w różnych wykonaniach i średnicach. Podłączenie króćca manometra może być radialne lub tylne centryczne. Obudowa może być wykonana z tworzywa, zwykłej stali, lub stali nierdzewnej. W miejscach gdzie występuje duże natężenie drgań, zastosowanie mają manometry których wnętrze wypełnione jest gliceryną.