Kołnierze - Denka

Kołnierze stalowe są powszechnie stosowane w przemyśle np. jako elementy przyłączeniowe dla rurociągów, elementy maszyn i urządzeń przemysłowych, przy wymiennikach ciepła. Kołnierze stalowe możemy podzielić na kilka różnych grup. Ze względu na ciśnienie nominalne dzielą się na: niskie ciśnienie 0-6 bar, średnie ciśnienie 6-16 bar, wysokie ciśnienie powyżej 16 bar.
Ze względu na wykończenie dzielą się na: płaskie, szyjkowe, gwintowane, zaślepiające. W zależności od przeznaczenia kołnierze mogą być wykonane ze stali czarnej, ocynkowane, lub ze stali nierdzewnej.
Denka wytłaczane są ze stali spawalnej i służą do zaślepiania zakończeń instalacji