Naczynia wzbiorcze C.W.U.

Naczynia wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej tak samo jak naczynia do c.o. mają za zadanie minimalizowanie wahań ciśnienia w tych instalacjach powstających przy zmianie objętości wody na skutek wzrostu temperatury. Naczynia wzbiorcze zamknięte zbudowane są z dwóch komór, wodnej i powietrznej, przedzielonych elastyczną przeponą. Wraz ze wzrostem temperatury woda zwiększa swą objętość, nadmiar ten magazynowany jest w naczyniu. Wraz ze spadkiem temperatury proces ten się odwraca.  Wszystkie naczynia wzbiorcze do c.w.u. posiadają atest higieniczny.