Korki - Zaślepki

Korki ocynkowane i zaślepki ocynkowane z żeliwa ciągliwego. Gwinty stożkowe wykonane wg normy EN 10242. Korki ocynkowane służą do zaślepienia instalacji i posiadają gwinty zewnętrzne, natomiast zaślepki posiadają gwinty wewnętrzne. Kształtki ocynkowane mają zastosowanie w instalacjach wodociągowych, parowych i nieagresywnych cieczy. Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie dopuścić do zamrożenia medium.