Armatura Przemysłowa

W instalacjach rurowych przemysłowych połączenia możemy podzielić na dwie grupy: spawane oraz kołnierzowe. Połączenie kołnierzowe składa się z dwóch symetrycznych kołnierzy stalowych, uszczelki oraz elementów łączących (śruby z nakrętkami). Połączenie kołnierzowe w instalacji zapewnia bezproblemowe i szczelne przyłączanie armatury takiej jak:
  zawory kulowe i grzybkowe kołnierzowe - otwierają i zamykają przepływ medium w instalacji
  zawory zwrotne kołnierzowe - zabezpieczają instalację przed przepływem wstecznym
  filtry kołnierzowe - zabezpieczają instalację przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
  łączniki amortyzacyjne (kompensatory) kołnierzowe - eliminują drgania i hałas w instalacji
Przy doborze połączenia części instalacji ze sobą należy wziąć pod uwagę średnicę nominalną DN, średnicę podziałową otworów pod śruby, ilość śrub i średnicę otworów pod śruby.
Połączenia kołnierzowe tworzą sztywne, szczelne i co bardzo ważne rozbieralne połączenie. W bardzo prosty sposób rozkręcając kołnierze można dokonać wymiany lub konserwacji urządzenia (np. zaworu kołnierzowego, filtra, zasuwy).