Odpowietrzniki

W instalacjach centralnego ogrzewania często następuje zapowietrzenie instalacji. Efektywność grzewcza zapowietrzonej instalacji jest automatycznie mniejsza. Przy silnym zapowietrzeniu, medium grzewcze może mieć skutecznie blokowany dopływ do urządzeń grzewczych. Aby zapobiegać takim sytuacjom, montuje się w instalacjach odpowietrzniki. Urządzenia te możemy podzielić na dwie grupy: odpowietrzniki automatyczne na piony c.o. (montowane w naiwyzszym punkcie instalacji) i odpowietrzniki grzejnikowe, montowane na grzejnikach stalowych, żeliwnych, aluminiowych.