Zawory bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa w instalacjach grzewczych służy do zabezpieczenia urządzeń przed uszkodzeniem ich przez zbyt wysokie ciśnienie. Każdy zawór fabrycznie jest ustawiany na z góry ustalone ciśnienie w zakresie od 1,5 bara do 10,0 bar. Zawór działa w ten sposób że nadmiar ciśnienia jest zmniejszany przez upust medium grzewczego z instalacji na zewnątrz. Upust medium będzie trwał do chwili w której ciśnienie w sieci będzie takie jak zaprojektowano. Są też zawory bezpieczeństwa które są połączone z zaworem zwrotnym. Te zawory montuje się głównie przy bojlerach, uniemożliwiają one powrót ogrzanej wody do sieci zasilającej.