Nyple

Nyple ocynkowane z żeliwa ciągliwego. Gwinty stożkowe wykonane wg normy EN 10242. Dostępne wersje to nyple z gwintami po obu stronach zewnętrznymi oraz nyple redukcyjne z gwintami obustronnie zewnętrznymi. Kształtki ocynkowane mają zastosowanie w instalacjach wodociągowych, parowych i nieagresywnych cieczy. Nie należy dopuszczać do zamrożenia medium.