Zawory

Zawory w instalacjach grzewczych odgrywają ważną rolę. Bez nich sterowanie całym systemem byłoby niemożliwe. Główne zadanie zaworów polega na otwieraniu lub zamykaniu przepływu medium, ale nie tylko. Niektóre zawory ukierunkowują przepływ czynnika grzewczego, np. zawory zwrotne czy zawory różnicowe. Inne zawory np. mieszające umożliwiają uzyskanie potrzebnej temperatury na zasilaniu instalacji. Zawory termostatyczne z kolei, czuwają nad utrzymaniem temperatury pomieszczeń w określonym zakresie, jest to możliwe dzięki głowicom termostatycznym. Natomiast zawory bezpieczeństwa zabezpieczają instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w systemie. Zupełnie inną funkcję spełniają zawory spustowe, umożliwiają one opróżnienie instalacji z medium.