Zawory zwrotne kołnierzowe

Zawory zwrotne grzybkowe zabezpieczają instalację przed niekontrolowanym przepływem zwrotnym czynnika roboczego. Zawory zwrotne należy zawsze montować tak, aby kierunek przepływu medium był zgodny z kierunkiem oznaczonym strzałką na korpusie. Zawory mogą być montowane zarówno w poziomie jak i w pionie. Przed zaworem zwrotnym zalecane jest zamontowanie filtra siatkowego co gwarantuje jego prawidłowe i niezawodne działanie. Zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe stosuje się w instalacjach przemysłowych, gdzie czynnikiem roboczym jest zimna lub ciepła woda, gaz, para, sprężone powietrze lub inne płyny obojętne chemicznie.
Każdy zawór przed dopuszczeniem do sprzedaży jest szczegółowo sprawdzany na stanowisku diagnostycznym. Wykonanie z najwyższej jakości materiałów gwarantuje długie i niezawodne działanie.