Pompy

Pompy w instalacjach grzewczych pozwalają lepiej wykorzystać temperaturę medium poprzez przyśpieszenie jego obiegu w sieci, co wiąże się z dostarczeniem czynnika grzewczego do każdego punktu odbioru o podobnej temperaturze.
Najwyższy poziom technologiczny zapewniają pompy elektroniczne, energooszczędne. Pompy takie gwarantują niski poziom zużycia energi. Zastosowanie takiej pompy to nawet 80% oszczędności energii elektrycznej.

Pompy C.O.

145,00 zł
155,00 zł