Naczynia wzbiorcze C.O.

Naczynia wzbiorcze w instalacjach centralnego ogrzewania, mają za zadanie minimalizowanie wahań ciśnienia w tych instalacjach, powstających przy zmianie objętości cieczy na skutek wzrostu temperatury. Naczynia wzbiorcze zamknięte zbudowane są z dwóch komór, wodnej i powietrznej, przedzielonych elastyczną przeponą. Wraz ze wzrostem temperatury ciecz zwiększa swoją objętość, nadmiar który w ten sposób powstał, magazynowany jest w naczyniu. Wraz ze spadkiem temperatury proces ten się odwraca. Naczynia wzbiorcze przeponowe dostępne są w różnych pojemnościach. Dobór wielkości naczynia zależy przede wszystkim od pojemności wodnej instalacji.