Kratki ogniochronne

Przeciwpożarowe Kratki Ogniochronne wykonane z materiału ekspandującego pod wpływem temperatury powyżej 140oC. Podczas pożaru pęczniejące wkłady zamykają otwór wentylacyjny, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.
Odporność ogniowa takich kratek to: 60, 120 lub 240 minut.
Maksymalne dostępne wymiary kratek:
 - kratki okrągłe max do Ø 400mm
 - kratki prostokątne max do 600 x 600mm

Nie znaleziono produktów