Pompy CWU

Pompa cwu, służy do wymuszenia cyrkulacji w instalacjach ciepłej wody, gdy punkt poboru jest znacznie oddalony od miejsca w którym woda jest podgrzewana. Dzięki zastosowaniu pompy cwu woda o stałej temperaturze jest dostępna od razu po odkręceniu kranu w każdym punkcie czerpalnym instalacji, nawet wtedy gdy przez dłuższy czas nie korzystamy z ciepłej wody.