Głowice termostatyczne

Głowice termostatyczne zaworów grzejnikowych służą do utrzymania temperatury w pomieszczeniu na żądanym poziomie. Głowice z zaworem termostatycznym łączone są poprzez przykręcenie lub na zatrzask (tak zwany klik). Czynnikiem roboczym w głowicach jest gaz lub ciecz. Czynnik roboczy poprzez zmianę objętości w zależności od temperatury w pomieszczeniu, powoduje przymykanie lub otwieranie zaworu zmieniając przepływ medium grzewczego w grzejniku, co powoduje zmianę temperatury grzejnika.
Podczas montażu głowicy należy pamiętać, że:
  głowica musi być zamontowana poziomo
  nie należy narażać głowicy na działanie źródeł ciepła
  nie należy zakrywać głowicy zasłonami, meblami lub zabudowywać, gdyż w takiej sytuacji tworzy się strefa spiętrzenia ciepła i termostat nie dokona prawidłowej nastawy temperatury.