Wywiewki

Wywiewka (inaczej kominek wentylacyjny) ma swoje zastosowanie w grawitacyjnych instalacjach kanalizacyjnych. System ten polega na swobodnym spływie ścieków w instalacji tak aby sporą jej część wypełniało powietrze. Wywiewki wystające ponad horyzont dachu spełniają tu właśnie funkcję doprowadzenia powietrza do dolnych części instalacji. Oprócz funkcji wentylacyjnej, wywiewka pełni też rolę odprowadzania na zewnątrz gazów takich jak metan, czy siarkowodór. Kominek wentylacyjny może także pełnić rolę przewietrzania studzienek w instalacjach podłączonych przez przykanaliki.
Wywiewki wentylują też inne urzadzenia kanalizacyjne, takie jak przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, a nawet ujęcia głębinowe wody pitnej.