Wodomierze

Wodomierze jednostrumieniowe APATOR POWOGAZ oraz FLOW METERS do opomiarowania mieszkaniowych lub domowych instalacji wodociągowych zimnej i ciepłej wody. Wodomierze Powogaz oraz FlowMeters mogą pracować w pozycji poziomej oraz w pionowej. Najważniejsze parametry doboru wodomierza to jego przepływ i średnica nominalna. Najczęściej przyjmuje się, że w domach jednorodzinnych przepływ wodomierza (Qp) powinien wynosić 2,5 m3/h, natomiast w mieszkaniach 1,0 lub 1,5 m3/h. Nowe wodomierze Powogaz są zabezpieczone przed oddziaływaniem zwiekszonego pola magnetycznego. Wodomierze Powogaz to gwarancja najwyższej jakości i wysoka trwałość urządzenia.