Kolana

Kolana mosiężne z gwintami wewnętrznymi, kolana mosiężne nyplowe (gwinty wewnętrzno zewnętrzne) oraz kolana z gwintami zewnętrznymi z obu stron. Zakres średnic do 4". Zastosowanie w instalacjach wodnych gazowych oraz grzewczych.