Filtry kołnierzowe

Filtry kołnierzowe (osadniki) mają szerokie zastosowanie w instalacjach przemysłowych. Stosuje się je w celu ochrony urządzeń wchodzących w skład instalacji przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, drobinki rdzy). Filtry kołnierzowe z figurą 821 typu "Y" mają kształt skośny i posiadają wymienny wkład siatkowy ze stali nierdzewnej. Gęstość siatki w zależności od zastosowanego medium (woda, para, sprężone powietrze, płyny bez własności kwasowych i alkalicznych) może wynosić 100, 200, 400 lub 600 oczek/cm2.
Montaż filtrów należy wykonać tak, aby zachować kierunek przepływu zgodny z oznakowaniem na korpusie. Należy pamiętać, że przy połączeniach kołnierzowych stosuje się specjalne uszczelki międzykołnierzowe, które gwarantują szczelność połączenia.