Zawory kołnierzowe

Zawory kulowe kołnierzowe przeznaczone do instalacji gazowych, służą do zamykania i otwierania przepływającego w instalacji medium za pomocą uchwytu ręcznego (dźwigni). Zawory mogą być montowane w rurociągach poziomych, pionowych, w dowolnym położeniu. Prawidłowe położenie kuli to pozycja całkowicie otwarta lub całkowicie zamknięta. Ze względu na rodzaj przepływającego medium zawory dzielimy na:
  zawory kulowe kołnierzowe do gazu ziemnego
  zawory kulowe kołnierzowe do gazu propan-butan
  zawory kulowe kołnierzowe do instalacji ropopochodnych
Zawory spełniają normę PN-EN 1092-1 oraz ze względu na powierzchnię uszczelniającą kołnierzy, normę PN/H-74307. Wysoka jakość i niezawodność oferowanych zaworów przysporzyła nam wielu zadowolonych klientów.