Trójniki hamburskie

Trójniki hamburskie stosuje się w instalacjach spawanych centralnego ogrzewania lub w instalacjach gazowych gdy zachodzi konieczność wykonania odgałęzień. Trójniki hamburskie wykonane są ze stali czarnej baz szwu. Trójniki mogą być równoprzelotowe lub redukcyjne w których odgałęzienie ma mniejszą średnicę nominalną.