Korki grzejnikowe

Korki grzejnikowe służą do zaślepiania niewykorzystanych otworów w grzejniku, przeznaczonych do przyłączenia go do instalacji. Przy grzejnikach żeberkowych żeliwnych są dwa rodzaje korków: korki z gwintem lewym i korki z gwintem prawym. Każdy rodzaj tych korków dzieli się na dwie grupy: korki pełne (zaślepiające) oraz korki z otworami, które umożliwiają przyłączenie grzejnika do sieci. Do połączenia żeberek służą nyple grzejnikowe (dwuzłączki) których jedna strona ma wykonany gwint lewo skrętny a druga strona ma wykonany gwint prawoskrętny co umożliwia łączenie pojedynczych elementów w cały zestaw czyli grzejnik.