Pompy C.W.U.

Pompa cwu, to urządzenie które montuje się w instalacjach ciepłej wody, gdy punkt poboru jest znacznie oddalony od urządzenia ogrzewającego. Zadanie pompy polega na wymuszeniu ciągłego przepływu (inaczej mówiąc cyrkulacji) wody w wykonanej pętli, Wszystko po to by w chwili poboru ciepła woda w oddalonym miejscu była dostępna od razu. Dzięki pracy pompy cwu dostęp wody o stałej temperaturze zapewniony jest w każdym punkcie czerpalnym instalacji natychmiast po odkręceniu kranu.