Zawory kulowe - typ ciężki

Zawory kulowe typu ciężkiego w wykonaniu wzmocnionym o pełnym przelocie. Wszystkie zawory wyposażone są w dławiczkę co umożliwia uszczelnienie ewentualnego przecieku.
Maksymalna temperatura pracy do 140°C
Maksymalne ciśnienie pracy do 4,0MPa (40bar)
Uchwyty zaworów kulowych wykonane są ze stali i pokryte specjalną koszulką PVC. Zawór kulowy typu ciężkiego to najwyższa jakość i pewność połączeń w instalacjach.