Zawory kulowe - typ ciężki

Zawory kulowe typu ciężkiego w wykonaniu wzmocnionym o pełnym przelocie. Wszystkie zawory wyposażone są w dławiczkę co umożliwia uszczelnienie ewentualnego przecieku. Maksymalna temperatura pracy 120°C Maksymalne ciśnienie pracy 3,0MPa w pełnym zakresie średnic. Uchwyty zaworów kulowych wykonane są ze stali i pokryte specjalną koszulką PVC. Zawór kulowy typu ciężkiego to najwyższa jakość i pewność połączeń w instalacjach.