Baterie

Baterie to urządzenia znane każdemu z nas. Stale spotykamy je w domy, pracy w budynkach użyteczności publicznej... słowem wszędzie tam gdzie istnieje dostęp do bieżącej wody. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów baterii. Można je też próbować pogrupować na wiele rożnych konfiguracji. 
Najbardziej oczywistym sposobem podziału klasycznych baterii jest podział na jednouchwytowe i dwuuchwytowe. Obecnie bardziej popularne (modne) są baterie jednouchwytowe. Charakteryzują się się one tym, że funkcję mieszania strumienia ciepłej i zimnej wody oraz jednoczesną regulację natężenia tego strumienia spełnia jeden uchwyt wyposażony w specjalną głowicę ceramiczną ukrytą wewnątrz baterii. W zależności od modelu baterii producenci wyposażają je w różne typy tych głowic (mniejsze 35mm i większe 40mm).
Baterie dwuuchwytowe są wyposażone w dwa pokrętła oraz dwie niezależne głowice, które oddzielnie sterują natężeniem ciepłej i zimnej wody. Tu oba strumienie mieszają się dopiero w wylewce. Przy wyposażaniu baterii dwuuchwytowych w głowice producenci również nie popisują się jednorodnością. Podstawowymi obecnie spotykanymi głowicami do baterii dwuuchwytowych są: głowice z gwintem 1/2" (ceramiczne lub grzybkowe). Baterie z zewnątrz różnią się kształtem, kolorem, marką, ale warto też wiedzieć o tym z jakich stopów metali zostały wykonane? Jaką mają klasę akustyczną? Czy wreszcie jaki rodzaj głowic zastosował producent?
Wszystkie te nie widoczne gołym okiem szczegóły mają niebagatelny wpływ na długoletnie użytkowanie urządzenia codziennego (wielokrotnego) użytku jakim jest bateria.