Zabezpieczenia ppoż

ALFASEAL to polski producent systemów biernej ochrony przeciwpożarowej czerpiący z doświadczeń firmy ASTROFLAME z Wielkiej Brytanii.
W ofercie zabezpieczenia wszystkich instalacji przechodzących przez strefy przeciwpożarowe takich jak: rury palne oraz niepalne, kable, koryta kablowe, kanały wentylacyjne, zabezpieczenia sufitów podwieszanych, drzwi, okien.
  taśma ogniochronna ALFA UNIWRAP L - zabezpieczenia ppoż przejść rur z tworzyw sztucznych i rur stalowych w izolacji z kauczuku syntetycznego. Możliwość zastosowania przy dużych średnicach.
  opaski ogniochronne ALFA UNIWRAP S - zabezpieczenia ppoż przejść rur z tworzyw sztucznych. Dostępny zakres średnic od 32mm do 200mm.
  masa ogniochronna ALFA MASTIC - skutecznie wypełnia dylatacje i szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych.

Wszystkie produkty posiadają Aprobatę Techniczną. Odporność ogniowa produktów ALFASEAL dochodzi do 240min.