Korki - Napowietrzacze

Korki i napowietrzacze pełnią dwie zupełnie różne funkcje w systemie kanalizacji grawitacyjnej. O ile korki stosowane są do zamknięcia (zaślepienia) pewnych rozgałęzień instalacji, to zawory napowietrzające pełnią jeszcze ważniejszą rolę.
Napowietrzacze wykorzystywane są do regulacji ciśnienia w instalacjach kanalizacyjnych. Możliwe jest to dzięki elastycznej membranie umieszczonej wewnątrz zaworu napowietrzającego. W przypadku wystąpienia podciśnienia w instalacji membrana unosi się uwalniając nadmiar powietrza. Gdy tylko podciśnienie ustępuje membrana swobodnie opada, dzięki czemu zachowana jest szczelność instalacji kanalizacyjnej. Zawory napowietrzające występują jedynie w małych przekrojach tzn. fi 50, fi 75 i fi 110, podczas gdy korki (zaślepki) są stosowane do zamykania każdej wielkości rur kanalizacji wewnetrznej jak i zewnętrznej (kolor pomarańczowy).