Zawory mieszające - RTL

Zawory mieszające w systemach grzewczych mieszanych, służą do zmniejszenia temperatury czynnika grzewczego na zasilaniu ogrzewania podłogowego, przez mieszanie czynnika grzewczego płynącego ze źródła zasilania z czynnikiem powrotnym płynącym z grzejnika. Osiągnięcie odpowiedniej temperatury można uzyskiwać na dwa sposoby, poprzez regulację manualną lub przez zastosowanie siłownika, sterowanego systemem elektronicznym. Siłownik nakłada się na wrzeciono zaworu mieszającego i przytwierdza śrubami do korpusu zaworu.