Zasuwy burzowe

Zasuwy burzowe w instalacjach kanalizacyjnych mają za zadanie nie dopuszczenie do zalania piwnic, garaży, czy innych pomieszczeń budynków. Zasuwa burzowa pełni więc w tym wypadku funkcję kanalizacyjnego zaworu zwrotnego. Poprzez swoją konstrukcję zapobiega cofaniu się nadmiaru wody podczas tzw. przepływów wstecznych. To zjawisko najczęściej występuje w czasie gwałtownych burz lub np. zatkania się odpływu kanalizacji. Odpowiednio zamontowana zasuwa burzowa (przepływ zgodnie z kierunkiem strzałki na obudowie) poprzez umieszczoną w niej klapę przepuszcza ścieki z domu/lokalu, skutecznie blokując ruch wody w odwrotnym kierunku. Zasuwy burzowe są także wyposażone w dźwignię ręczną, która umożliwia całkowite mechaniczne zablokowanie klapy, uniemożliwiając przepływ ścieków. Przydaje się to bardzo w przypadkach, gdy musimy opuścić dom/lokal na dłuższy czas i boimy się zalania z powodu przepływów wstecznych / burz. Co ciekawe, zasuwy burzowe mają też kolejne zastosowanie... Dość skutecznie chronią przed przedostawaniem się gryzoni (szczury) do budynku przez kanalizację. Tu ważnym jest, aby jak największa powierzchnia klapy zasuwy burzowej, która wykonana jest z tworzywa, osłonięta była blachą nierdzewną.