Mufy spawalne

Mufy spawalne posiadają gwint wewnętrzny i wykonane są ze stali spawalnej. Wykorzystuje się je w instalacjach i na ciągach spawanych w instalacjach centralnego ogrzewania lub instalacjach gazowych gdzie konieczne jest zastosowanie połączenia rozłącznego lub zamontowanie jakiegoś urządzenia.