Zawory spustowe

Zawory spustowe nazywane są też kurkami spustowymi. Służą one głównie do opróżniania instalacji centralnego ogrzewania z czynnika grzewczego. Mogą też być wykorzystane do opróżnienia tylko jednego urządzenia na przykład kotła, gdy zachodzi taka potrzeba. Kulowy zawór spustowy montuje się w pobliżu kotła na powrocie, lub na kotle w najniższym punkcie. Wersja montażu na kotle jest najczęściej stosowana.