Rozdzielacze

Rozdzielacze w centralnym ogrzewaniu służą do rozprowadzenia medium do poszczególnych grzejników, lub pętli grzewczych. Przepływ czynnika grzewczego w obwodach grzejnikowych może być regulowany zwykłymi zaworami grzejnikowymi (mało wygodne i mało efektywne) lub zaworami termostatycznymi (wygoda i komfort). W tym systemie zawory zamontowane przy rozdzielaczach służą jedynie do odcięcia dopływu medium do grzejnika. Nad utrzymaniem żądanej temperatury i przepływem czynnika grzewczego w pętlach ogrzewania podłogowego, czuwają rotometry i głowice termostatyczne.