Termostaty

Nad stabilizacją temperatury w mieszkaniu lub całego domu i regulacją pracy urządzeń związanych z ogrzewaniem czuwają termostaty. Termostat może być połączony z konkretnym urządzeniem. Może też być połączony ze sterownikiem lub być wbudowany w zestaw elektroniczny. Urządzenie lub zestaw po otrzymaniu sygnału z termostatu o przekroczeniu ustalonego zakresu temperatury, zostają włączone lub wyłączone.

Nie znaleziono produktów