Naczynia

Naczynia wzbiorcze w instalacjach centralnego ogrzewania, mają za zadanie przyjęcie nadmiaru wody powstającego przy zmianie objętości. Wraz ze wzrostem temperatury ciecz zwiększa swoją objętość, nadmiar który w ten sposób powstał, magazynowany jest w naczyniu. Naczynia wzbiorcze i wyrównawcze mają takie samo zadanie, przyjmowanie i oddawanie wody podczas pracy sieci. Różnica między nimi polega na tym że:
Naczynia wzbiorcze, przeponowe pracują w systemach zamkniętego obiegu w których występuje ciśnienie. W celu prawidłowej i bezpiecznej pracy są one częściowo wypełnione sprężonym powietrzem, które od wody oddzielone jest elastyczną przeponą. Woda napływając do naczynia napiera na przeponę powodując sprężenie powietrza. Gdy woda ustępuje przepona powraca do swojego kształtu.
Dobór wielkości naczynia wzbiorczego zależy przede wszystkim od pojemności wodnej instalacji. Przyjmuje się, że jego objętość powinna wynosić ok. 4% objętości wody znajdującej się w grzejnikach, rurach i kotle
Naczynia wyrównawcze są naczyniami otwartymi czyli woda ma bezpośredni kontakt z powietrzem i może pracować tylko w tzw. systemach otwartych, czyli bezciśnieniowych. Praca tego naczynia wygląda tak, że woda zwiększając swoją objętość wypełnia część naczynia wypierając powietrze na zewnątrz, gdy poziom wody się obniża w to miejsce napływa powietrze.
Naczynia wyrównawcze w systemach otwartych montowane są zawsze w najwyższym punkcie obiegu grzewczego.