Trójniki

Trójniki ocynkowane z żeliwa ciągliwego. Gwinty stożkowe wykonane wg normy EN 10242. Dostępne wersje to trójniki proste z gwintami wewnętrznymi oraz trójniki redukcyjne z gwintami wenętrznymi. Kształtki ocynkowane mają zastosowanie w instalacjach wodociągowych, parowych i nieagresywnych cieczy. Nie należy dopuszczać do zamrożenia przepływającego medium.