Zgodność:
  Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0626
  Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP AGSO-7
  Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1121-CPR-JA5087Producent: ALFASEAL

Masz pytanie dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami

Kołnierz ogniochronny 125 Intu FR Collar 40x12mm


kod produktu: OGK125

108,00 zł

- +

Kołnierz ALFA COLLAR składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz zewnętrznej obudowy wykonanej z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym. Stalowa obudowa kołnierza jest wyposażona w zamek służący do spinania końców i stabilizowania go na rurze oraz uchwyty montażowe mocujące kołnierz do przegrody.

Zastosowanie:
  ALFA COLLAR służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE) przez przegrody oddzielenia pożarowego
  Ściany elastyczne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 100mm i mieć konstrukcję drewnianą lub z profili stalowych pokrytych po obu stronach minimum 2 warstwami płyt gipsowo-kartonowych typu F o grubości min 12,5mm 
  Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 100mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3
  Stropy sztywne: Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 650kg/m3
  Kołnierz ALFA COLLAR nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko. Przy długotrwałym przechowywaniu, zaleca się trzymanie w pomieszczeniach zamkniętych. Okres przechowywania nie ma wpływu na właściwości produktu.