Zawór antyskażeniowy DN40


kod produktu: ZAA40

Cena 113,50 zł

- +

Zastosowanie: 
Zawory antyskażeniowe typu EA stosujemy w instalacjach wodociągowych do zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci spowodowanym przez przepływ zwrotny.
Budowa zaworu umożliwia mu pracę w każdej pozycji.

Obecnie, zakłady wodociągowe w Polsce w swoich wytycznych dotyczących budowy przyłącza wodociągowego wprowadziły zapis o konieczności stosowania odpowiednich zabezpieczeń uniemożliwiających wtórne skażenie.

Specyfikacja:
gwinty wewnętrzne 6/4" (DN40)
otwory kontrolne 1/4" zaślepione korkami